Po co odkrywać koło na nowo?

 

 

Najlepszą kryjówką w grze w chowanego było zapomnieć o zabawie i pójść gdzieś indziej. A ze wszystkich “strategii znikania” w sztuce, zapominanie jest najmniej wydumane i najbardziej bezpośrednie.

Nie pamiętać i odkryć coś na nowo dla siebie, to jak odkryć  to w ogóle, daje tą samą radość, która towarzyszyła oryginalnemu odkryciu. Zapominanie umożliwia korzystanie z istniejących już w kulturze i sztuce elementów, z bezpośredniością cechującą twórcę, nawet jeśli jest się nim poprzez luki w pamięci. W świecie, gdzie “wszystko już było” i wszystko wymyślono, może być tak, że zapominanie będzie wytrychem, dzięki któremu możliwy jest powiew świeżości (choćby odczuwalnej tylko indywidualnie). Może też stać się ono kluczem do nowego, które choć składa się ze znanych elementów, to tworzą one, niczym w  kalejdoskopie, inną układankę.

Powyżej, kolaż z fragmentów obrazów, w których, zdarzyło mi się odkryć różne rzeczy na nowo (po tym jak o nich zapomniałem).

 

Why reinvent the wheel?

The best hideout in the game of hide-and-seek, was to forget that you were playing it, and go somewhere else. And from all „disappearing strategies” in art, forgetfulness is the least clever-clever and the most direct.

To let slip from memory, and then discover it anew for oneself, is like to discover it at all, it gives the same joy as the genuine disclosure. Forgetting enables using the elements already existing in culture and art, with directness characterizing originator, even if one becomes such due to a memory lapse. In the world where „everything was already done”, and everything was conceived, it may be so that the act of forgetting will be a skeleton key, through which breath of fresh air would be possible (even if only individually). It may become a key to the new, which, although made of  known elements, creates out of them a different image,  in a kaleidoscopic fashion.

Above, a collage of fragments of paintings, in whom I happened to find different things anew (after I forgotten about them).

%d bloggers like this: