Ciągle za dużo

 

 

Obserwowanie bieli strony, ulegającej zniszczeniu przez słowa, towarzyszy zapełnianiu się każdego notatnika. Do początku, pustej kartki, rzadko wracam myślami. Uwagę bardziej zajmuje pytanie, co zrobić z tym co zapisane, nie robiąc z tym nic?

Podać dalej. Może ktoś inny coś z tego wyjmie dla siebie.

Kolejna porcja pomysłów w menu Kto i co?/pomysły do oddania, po prawej stronie.

 

Still too much

 

Watching the whiteness of a page degraded by words, accompanies filling up of every notepad. I rarely go back to the beginning, the empty sheet. Attention is more occupied by question, what to do with that what is written, while not doing anything particular with it?

Pass it around. Maybe somebody else will take something from it for own use.

Another batch of ideas in the menu to the right, Who and what?/Free ideas.

%d bloggers like this: