Po zimie przychodzi..

 

 

Wiosna, no i wiosenne porządki. Czyli odkurzyć, poskładać, posprzątać, umyć (okna też). Ale przedtem, przeglądam notatniki i okazuje się, że do oddania mam kolejną garść pomysłów.

Wszystkie dotychczas zebrane, w menu Kto i co/ pomysły do oddania.

 

After winter comes..

 

Spring, and spring cleaning. That is dusting off, putting together, tidying up, cleaning (windows as well). But before, I browse the notepads and it turns out that I’ve got another handful of ideas to giveaway.

All so far gathered in the menu Who and what/ Free ideas.

%d bloggers like this: