Powrót Człowieka-notatnika

 

 

Jest jak Jeździec bez głowy. Lecz zamiast grzmotów piorunów towarzyszy mu szelest kartek, a jeśli jeździ, to najchętniej tramwajem. Siedzi i nie ustępuje miejsca nikomu. Człowiek-notatnik powraca, z garściami pełnymi pomysłów na sztukę do rozdania.

Te nowe i te stare w menu "Pomysły do oddania" po prawej stronie.

 

The return of the Notepadman.

 

He is like a Headless Rider. Although sound of rustling pages follow him instead of thunderclaps, and if he rides, then most preferably he rides the tram. He sits and doesn’t give up place to anyone. The Notepadman returns with a handfull of art ideas to give away.

Both new and old are stored in “Free ideas” menu to the right of the page.

%d bloggers like this: