Nieznośna lekkość bytu

 

 

Zapraszam serdecznie na jutrzejszy wykład pt. Nieznośna lekkość bytu, w Cafe Baumgart/Pacek akademicka w budowie. (fb)

Kiedy: jutro, czyli  czwartek, 26.06 o godzinie 20.30 (zaczynamy punkt!)
Gdzie: Cafe Baumgart/Pacek akademicka w budowie, ul. Filtrowa 83 (wejście od ulicy Akademickiej).

Jest zbyt pięknie. Jak żyć?
Powiem o tym, co można zrobić z brudnego śniegu, jak rozumieć własność intelektualną w sztuce, parę zdań i zdjęć o miłości fizycznej i duchowej oraz dlaczego dobrze opowiedzianym historiom wolno mijać się z prawdą.

Rozmowę ze mną poprowadzi Justyna Smoleń-Starowieyska

 

The Unbearable Lightness of Being

 

You are cordially invited to the tomorrow’s lecture  The Unbearable Lightness of Being, at Cafe Baumgart/Pacek akademicka w budowie. (fb)

When: Tomorrow, that is this Thursday, 26.06 at 8.30 PM (sharp!)

Where: Cafe Baumgart/Pacek akademicka w budowie,  Filtrowa st. 83 (entrance from Akademicka st.)

It is all too beautiful. How to live?

I will be talking about what can be done with dirty snow, how to understand the intellectual property within the field of art, few words and photos on physical and spiritual love, and why stories well told are allowed to depart from truth.

The talk will be moderated by Justyna Smoleń-Starowieyska.

%d bloggers like this: