tylko dzieło sztuki może mnie uratować, 2016, BWA ZG, Zielona Góra