Łagodne przejście od mówienia do rzucania cienia, 2013, Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa