Powrót do przyszłości, 2013, Bunkier Sztuki, Kraków