Farbenlehre

 

 

   

 

Wróciły prace z mojej indywidualnej wystawy Farbenlehre w Białej Podlaskiej. Z tej okazji kilka fotek ekspozycji, oraz słowo komentarza. Kolory taśm, funkcjonują jako zamienniki słów żółty, czerwony, niebieski, tak że gwiaździsta struktura przez nie utworzona jest jednocześnie opisem relacji barwnych między pracami. Jest też rozlaniem się opisu wystawy na jej przestrzeń.

Works from my solo show Farbenlehre in Biala Podlaska have returned. On this occasion several photos of the exhibition and a word of commentary. Colours of the duct tape act as a substitute for words yellow, red and blue, hence the starry structure formed by them, is simultaneously a descripition of colour relations between works.   It is a spilling of the desription of a show, into space of the exhibition.

%d bloggers like this: