Jak ukryć się w formie społecznej?

 

 

W końcu schowałem się! Mój fizyczny kontakt z krzesłem opisałem czarnym farbą. Krzesło zostało wpisane w jedną z podstawowych architektonicznych brył  organizujących życie społeczne (tzn. prostopadłościan) w taki sposób by możliwie maksymalnie ukryć moją w nim obecność. Obiekt ten jest częścią szerszego cyklu, który zostanie pokazany w tym roku.

Finally, I’ve hidden myself! My physical contact with chair was described in black enamel. Chair was inscribed into one of  the basic architectonic blocks, that are organizing social life (i.e. cube) in such a way, as to maximally hide my presence in it.  This object is a part of wider cycle that will be shown this year.

%d bloggers like this: