Ryzyko

 

 

Jedna z prac, z cyklu dotyczącego tego, jak by wyglądały słowa, gdyby posiadały wrodzony wizualny kształt ( inny, niż ich zapis). Powyżej przedstawiony jest możliwy kształt słowa Ryzyko. W trakcie pracy nad nim, zdecydowałem się na zagrywkę, by skoro maluję ryzyko, podjąć ryzyko podczas jego malowania. Stąd też najpierw przemalowany, a potem pocięty olejodruk, który został połączony z płótnem, w rezultacie tworząc obraz z dziurą w środku.

One of works from series concerned with  idea of how would words look, if they had inherent visual shape ( other than its notation). Presented above, is a possible shape of the word Risk (Ryzyko). While working on it, I have decided for a gambit: since I was to paint a risk, decided to take a risk while painting it. Hence, I first painted over and then cut up oil print. After that I have stuck it together with canvas, which resulted in a painting with a hole in the middle.

%d bloggers like this: