Porządek

 

 

..tylko jaki? Poukładałem książki na regałach w mieszkaniu tak, by powstawał z nich obraz. Zgubiły swój biblioteczny rytm. Barwy grzbietów, które do każdej książki zostały przypisane jako rodzaj dekoracji, en masse ujawniły swój własny sposób porządkowania wiedzy i informacji, oparty o percepcję koloru. Ukazały funkcjonalność przypadkowych barw i wywołane przezeń nieoczekiwanie sąsiedztwa tytułów i treści, oraz swoją własną wersję przypadkowości, generowanej przez formę abstrakcji geometrycznej.

Order.. but what kind of? I have arranged books on bookshelves in flat, so as to have a picture emerging from them. They have lost their library-like rythm. Hues of book backs, both decorative, and random in their origin, revealed en masse it’s own way of organizing the knowledge, and information based on color perception. It brought to light the functionality of color causing unexpected proximities of titles and contents to emerge.  Also an own version of randomness was generated by form of geometric abstraction.

%d bloggers like this: