Skóroplastyka

 

 

 

 

Kiedyś była chlubą każdego polskiego domu, świadectwem szeroko pojętego “dobrego smaku”. Przybierała wiele form: koni, Jana Pawła II, nagich dziewcząt, kwiatów, wbudowywano weń zegary. Czasem zaś pozwalono jej giąć i wić się naturalnie, jako abstrakcyjnej skórzanej formie. Powracam do tego kształtu,  przerzucając jego treść na pole malarstwa olejnego. Ewokuję podstawową strukturę, lejącą i  pozbawioną napięcia, patrzę na zapach garbowanej skóry ściągniętej z krosien.

Leatherworks, once a centrepiece of every polish home, testimony of widely understood “gusto”. Truly protean, it took form of horses, John Paul II, naked girls, flowers,  clocks were embedded within them. Sometimes it was let to flex, and wind naturally, as an abstract leather form. I return to that shape,  passing on its substance to the field of oil painting. Evoking the basic structure, liquid, and lax, I gaze at the smell of tanned leather, removed from stretchers.

%d bloggers like this: