Mazowszanka

 

 

Opisanie pracy, która trawi materia prima farby i próbuje dokonać jej przeobrażenia, przy pomocy tych samych słów, którymi kupuję w sklepie jabłka, ma dla mnie posmak niedopasowania.

Łatwiej zamarzyć o formacie obrazu, który byłby co nieco większy ode mnie, a w razie napotkania przeszkód na klatce schodowej wyciąć z niej schodek.

Patrzę na rozziew, pomiędzy mową, a procesem, który jest z natury magiczny, i ten wycięty wcześniej drewniany schodek nie jest w stanie go zapełnić. Jednocześnie mam silne poczucie, że obraz powinien zapuszczać korzenie w języku, inaczej może zostać zmyty przez jego fale. Lecz te korzenie powinny mieć inną gramatykę, taką która bliższa jest nadawaniu imion temu, co jeszcze ich nie ma, niż tej, która służy do postprodukcji rzeczywistości.

Poprzestanę więc na opisie szkicowym, opartym o integralne dla pracy słowa klucze: Mazowszanka, pogniecione, psychodelia, przyszłość, pastel, zielony, czerwony, niebieski, czarny, cień, gorący, ogień w wodzie, odbłysk, metal, dynamika, abstrakcja, rytm ,umysł.

 

Mazowszanka

Describing the work, which digests prima materia of paint and tries to transmute it, with the use of same words that I am using to buy apples in a shop, has a mismatched aftertaste.

It is easier to dream about a size of canvas that would be quite bigger than me, and in case of stumbling across obstacles on the staircase, cut one stair out of it.

I am looking at the disparity between speech and a process, which is magickal in nature, and this cut out wooden stair, can’t be used to fill the gap. A the same time I have a strong feeling, that a painting should grow roots into language, or it might be washed away by its waves. But those roots should use a different grammar, one closer to giving names to that, which does not have it yet, than one  used towards a reality post-production.

So I will stop at a draft description, based on key words integral to the work: Mazowszanka,  crumpled, psychedelic, oil crayon, future, green, red, blue, black,  shadow, hot, fire in water, reflection, flare, metal, dynamic, abstraction, rhythm, mind.

%d bloggers like this: