Dwa złote to więcej niż pięć złotych

 

 

Stabilny materiał, rozpoznawalna, jednolita barwa, dobre chęci, kilka słów i wszystko nadyma się jak balon i kurczy w niespodziewanych miejscach.

Z jednej strony – oczywista zjawiskowość. Że jak się pomaluje na złoto, to będzie się skrzyć, odbijać światło, przyciągać uwagę. Złoty to historia sama w sobie, taka która ma swoje oczywiste wymagania. Jednym z nich jest, że złoty powinien być policzalny, niczym sztabki złota śpiące w Bank of England. Jego sytuacja musi być stabilna i przejrzysta, by prócz spojrzeń przyciągać wszystkie swoje historyczne odniesienia.

A co jeśli dzieje się inaczej? Jeżeli mimo dobrych chęci dwa złote to więcej niż pięć złotych? Ta strona zdaje się dyskretnie podstawiać nogę pierwszej. Ciężar się ulatnia, mimo że kolor i blask jest ten sam. Tak opowiedziane, złoto staje się lżejsze i bardziej kapryśne, niż można by się tego spodziewać. Ze stabilnego centrum przemieszcza się na krawędź rzeczywistości. W jakiś sposób przestaje być złote, choć jest złotego koloru.

 

Two golden pieces is more then five golden pieces.

 

Stable material, recognizable uniform color, well-meaning, few words and everything inflates like a balloon and shrinks in unexpected spots.

On one side – obvious phenomenality. That if to paint something golden, it will glitter, reflect light, draw attention. Golden is a piece of history in its own right, one that has clear requirements. One of them is that it is to be calculable, just as gold bars sleeping in the Bank of England. Its situation must be stable and transparent, to draw all of its historical references, beside drawing attention.

And what if it is otherwise? If in spite of meaning well, two golden pieces is more than five golden pieces? This side seems to discreetly trip the first one up. The weight disappears, in spite of color and glow remaining the same. Narrated this way, gold becomes lighter, and more fickle than one could expect. It translocates from the center to the brink of reality. In a way, it stops being golden, although being of golden color.

%d bloggers like this: