Zatapianie

 

 

Jeśliby można dotknąć wzrokiem, całość byłaby ze starego lustra i plasteliny. Jeżeliby można widzieć palcami, byłaby to kompozycja z wiśniowej, zielonej i srebrnej satyny przykryta ornamentem z błękitnego gumoleum.

Dalej, mógłby to być srebrny plaster miodu ukryty za przetłuszczonym papierem, albo powierzchnia abstrakcyjnej pracy. Cała zabawa stąd, że nie jest tu potrzebna żadna konkretna historia, ale jakakolwiek historia musi się pojawić. Co prowadzi do pytania. Ile czasu można obserwować obraz , zanim zatonie on w byciu nazywanym. A skoro już wpadł w słowa, tu są słowa na jakich wylądował:

błękit sèvres, brak celu, cień, cykliczny powrót, cyna, ewolucja, las, Le Roi Soleil, makieta, ornament, plastelina, pnie drzew,  sześciokąt,  tapeta, wiśniowy,  zielony.

 

Submerging

 

If it was possible to touch with sight, the whole would be made of old mirror and plasticine. If it was possible to see with fingers, it would be a composition of cherry, green and tin satin covered with an ornament of blue ruboleum.

Further, it could be a silver honeycomb hidden behind greasy paper, or surface of an abstract work. Hence the fun, that while there doesn’t have to be any particular story, some story’s got to be.Which leads to question: how long can a painting be watched, before it sinks into being named. And since it already plunged into words, here are words on which it landed:

 aimless, cherry, cyclic return, evolution, forest, green, hexagon, Le Roi Soleil, mock-up, ornament, plasticine, sèvres blue, shadow, tin, tree trunks, wallpaper

%d bloggers like this: