Na faktach autentycznych

 

 

To obraz o przegapianiu. Więc jest czarny blok hotelu wystający ponad fiordy, ponad szkiste zwały lodu, a obserwator stoi do niego twarzą, zapewne skrytą w futrzanym kapturze. Para wylatuje mu z ust przy każdym oddechu. I przegapia. Mija się z momentem, gdy za jego plecami rozbłyskuje zorza polarna. I mogłoby to by wydawać się smutne, gdyby nie to, że widzi to samo zjawisko w odbiciu. Opóźnione tylko o czas lotu fotonów, które rozpryskują się tęczowym strumieniem na szybach hotelu. I zamiast jednej zorzy widzi ich setki, jak wstają osobno w każdej szybie budynku. I to jest właśnie obraz na faktach autentycznych.

 

Based on authentic facts

 

It it a painting about missing out. So there is a black block of the hotel rising above the fjords, above the glassy heaps of ice, while the observer stands with the face towards it, probably hidden in a fur hood. Steam escapes from his mouth with every breath. And he misses out. He passes by the moment when Aurora Borealis flashes behind his back. And that may seem sad, if not for the fact that he’s seeing the same event in reflection. Delayed only by the flight time of photons, their rainbow stream splatters across the hotel’s windows. And instead one aurora he’s seeing hundreds of them, as they rise separately in each window panel of the building. And that exactly is a painting based on authentic facts.

%d bloggers like this: