Kamuflaż

 

 

Stopić się z naturą. Wniknąć w tło parnej tropikalnej dżungli. Tak by pozostać niezauważonym, w środowisku gdzie mogą czyhać niebezpieczeństwa. A skoro kamuflaż, to strużka srebrnego dymu wylewa się z lufy karabinowej. Albo też może jest to dym, który daje ukojenie podczas postoju? Tym bardziej, że to mocno hipisowskie moro, takie które daje szansę na powrót do natury, i z nią symbiotyczne zespojenie. Albo jeszcze inaczej – cała ta opowiedziana historia, zarysowana w nierozpoznawalnym alfabecie jest rodzajem kamuflażu, gdzie słowa mają ukryć przed wzrokiem coś, co jest tuż przed oczami. Sztuczka iluzjonisty. A wtedy to, co się tli to papier.

 

Camo

 

To merge with nature, disappear in the background of tropical jungle. In a way to remain invisible in a possibly dangerous environment. And since it’s a camouflage, the wisp of smoke is flowing out of the barrel of a gun. Or maybe, it is a relief giving smoke during the stopover. Especially, given that it is a quite a hippie camo, one that gives a chance for the return to nature, and symbiotic merging with it. Or yet another way – all this story, told in an unidentified alphabet is a kind of camouflage, where words have to hide something in plain sight. An illusionist trick. And then, the thing smoldering is the paper.

%d bloggers like this: