Jak być uratowanym

tylko (1)

 

tylko (3)

 

tylko (2)

 

tylko (4)

 

tylko (5)

 

tylko (6)

 

tylko (7)

 

tylko (8)

 

Kilka zdjęć z zakończonej w kwietniu wystawy Tylko dzieło sztuki może mnie uratować @ BWA Zielona góra. Dzieło sztuki, które miałoby mnie uratować to, oczywiście, gobelin wyciągnięty z jednej z ksiąg przygód Tytusa, Romka i A’tomka, tu na zdjęciu – w akcji. Leży na ziemi, i po rozplecionych z niego linach uciekam. Od czegoś czy do czegoś? To już pytanie nie dla mnie. Miłego oglądania!

 

How to be saved

Few photos of a show Only a work of art an save me, @ BWA Zielona Gora, that ended in april. The work of art that was supposed to save me, is of course the tapestry taken out of one of the comic books of adventures of Tytus, Romek & A’tomek. Here in the photo – it is already in action, on the ground, and I escape with the use of ropes undone from its structure. Do I escape from, or towards? That question is not for me to answer. Enjoy!

%d bloggers like this: