KCPwW

 

 

Kilka dni temu wybrałem się na Cmentarz Północny by odwiedzić grób, już bez tłoku towarzyszącego Wszystkim Świętym. Okazja o tyle szczególna, że ostatni raz byłem tutaj mając osiem lat, na pogrzebie.

Gdy wychodziłem, moją uwagę przykuła metaloplastyka z pełną nazwą nekropolii “Komunalny Cmentarz Północny w Warszawie”. To, co najbardziej zwróciło moją uwagę, to rozmieszczenie światła między literami. Stąd też przekształcenie – znaczenie znika, podczas gdy światło liter pozostaje takie samo.  

Few days ago, I took a trip to the Northern Cemetery, to  visit  a grave, without crowds accompanying the All Saints’ Day. Occasion was special, since last time I was there, I was eight years old attending the funeral.

When I was leaving, my attention turned towards the metaloplastics with full name of the graveyard “Northern Communal Cemetery in Warsaw” (Komunalny Cmentarz Północny w Warszawie). What really caught my eye, was curious letter-spacing. Hence the transformation – the meaning disappears, letter-spacing stays the same.

%d bloggers like this: