Pudełko

 

 

 

Zaczęło się tak, jak zaczyna się większość bajek w Polsce..

Za górami, za lasami, znalazłem najtańszą ofertę potrzebnego mi materiału, na Allegro.pl. Nigdy nie przypuszczałem, że sama przesyłka okaże się ważniejsza od tego co zamówiłem. Ale do rzeczy.

 Były mi potrzebne trójwymiarowe litery, wykonane ze styroduru, a precyzując: zestaw majuskułów i miniskułów, obejmujący wszystkie polskie znaki diakrytyczne. Jakież było moje zdziwienie, gdy wraz z nim, przyjechał fragment Polski – litery dotarły, opakowane w podniszczone pudełko po Soplicy, szlachetnej polskiej wódzi. Którą, jak i inne marki, rzesze krajan traktuje jako podporę w wykuwaniu własnego losu. Mi zaś przed oczami stanęły strofy z wieszcza:

“..Nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi,
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi!”

Urok tego zdarzenia tak mnie ujął, że zdecydowałem się by zachować oryginalne wnętrze, jednej z moich najbardziej udanych allegrowych transakcji. Zalewając wszystko żywicą epoksydową.

 

The Box. It has begun, just as most fables in Poland begin.

 In a land, far, far away i have found the lowest bid of the thing needed on allegro.pl. I have never thought, that the very shipment would become more important than item ordered. But to the point.

I needed 3 dimensional letters made of styrodur, or to be precise: a set of majuscules and miniscules, including all polish diacritics. To my amazement, it came together with a piece of Poland – letters arrived packed into a worn out box of Soplica, finest polish vodka. The one, together with other brands, treated by masses of countrymen, as a crutch in forging one’s fate. I had, the strophes by Mickiewicz flashing befeore my eyes:

“..Our nation is like lava.

 On the top it is hard and hideous,

 but its internal fire cannot be extinguished even in one hundred years of coldness.

So let’s spit on the crust and go down, to the profundity!”

I was so taken by the charm of event, that I decided to keep the original inside of one of my best buys on Allegro. By covering it with epoxy resin.

%d bloggers like this: