Trochę więcej niż trzeba

 

 

 

Właśnie tak. Sama esencja: recykling idei, ukrycie, bezpieczeństwo, śniadanie, Ameryka Łacińska ,makieta, bezpośredni, flourescencja, czas, cień, żółto-niebiesko-zielono-grantowo-brązowy, czerwony.

 

A bit more than needed

 

Just like that. The very essence: recycling of ideas, hidden, safety, breakfast, Latin America, mockup, direct, fluorescent, time, shadow, yellow-blue-green-navy blue-brown, red.

%d bloggers like this: