O której?

 

 

Jeśli jest jakaś pora dnia, która jest temu najbliższa, byłby to moment, gdy na deptakach nadmorskich kurortów odgłos tłuczonego szkła ustępuje odgłosowi szkła zamiatanego, a goście dyskretnie opuszczają imprezę w obawie, że  ktoś mógłby ich poprosić o pomoc w sprzątaniu.

Jest to chwila, gdy potrzeba ekspresji powoli się zmniejsza, a na jej miejsce wkracza dystans, który zawitał wraz ze światłem poranka, ostro definiującym kontury i cienie.

Alternatywą dla tego opisu, jest taki, który nie może sensownie funkcjonować samodzielnie bez swego źródła. A obraz bez tych słów kluczy nie powinien się pojawiać: bałagan, podłoga, roślinność, zielony, wyciśnięta farba, psychodelia, Marvel (wydawnictwo), cień, czekanie, bezpośrednio, kontrast.

 

What time?

 

If there is a time of the day, that is the closest to it, it would be a moment when, on main streets of seaside resorts the sound of glass shattering gives away to the sound of sweeping glass, and the guests discreetly leave the house party, anxious that someone could ask them to help with cleaning up.

It is the moment, when the need of expression slowly decreases, and its place is taken by distance, which came with the light of the morning, sharply defining the contours and shadows.

The alternative to this description is one, that cannot sensibly function in its own right, without its source. And the painting, should not be shown without these keywords: mess, floor, vegetation, green, squeezed out paint, psychedelic, Marvel (publishing house), shadow, waiting, directly, contrast.

%d bloggers like this: