Lep na słowa

 

 

Siadłem przy biurku i nieco skonsternowany zauważyłem, że pojemnik z klejem do słów wewnątrz mojej głowy jest pusty. Szkoda. Wygląda na to, że nie sklecę nawet krótkiej anegdoty o pracy (czyli namalował, ale co przez to chciał powiedzieć).
Mogę liczyć jedynie na to, że umysły osób, które będą czytać tagi do obrazu będą bardziej naoliwione i połączą słowa na własny sposób. Na przykład w mięsisty cień, cielistą i radosną noc, dwukierunkującą spojrzenie cynową plastelinę, kosmos w zmiennostałym kolorze zero, niebieski kwiat.
Lub coś innego.
Tagi: cielisty, cień, cyna, dwukierunkowy, kolor zero, kosmos, kwiat, mięsisty, niebieski, noc, radość.

 

Wordbinder

 

I sat at the desk and somewhat confused I noticed that the jar with wordglue inside my head is empty. That’s a shame. It seems that I won’t even be able to make a short anecdote up (that is one painted, but what one wanted to say through it).
Only thing I can count on – that minds of the people reading the painting’s descriptive tags will be well-oiled, and they will bind the words together in their own way. For example into fleshy shadow, flesh-colored and joyous night, tin plasticine bidirecting the gaze, a cosmos of firmutable color zero, blue flower.
Or something else.
Tags: bidirectional, blue, color zero, cosmos, flesh-colored, fleshy, flower, joy, night, shadow, tin.

%d bloggers like this: