Entropia

 

 

 

 

 

Temat dobrze pasuje do pory roku. Kilka zdjęć z zakończonej wystawy o obchodzeniu śmierci, akurat na Halloween i Dzień Zmarłych. Obecna na otwarciu gangsterka z Petersburga, mogłaby zapewne dopowiedzieć swój, osobny rozdział do całości.

Na fotografii lightbox ze Snem o Warszawie, wraz z dość rozpoznawalnymi z pol-artowej perspektywy pracami dookoła.

 

Entropy

 

The theme fits well to the time of the year. Few photos of the now finished exhibition about celebrating death, just before Halloween and All Saints’ Day. Sankt Petersburg mob, present at the opening of the show, could probably write another separate chapter, to the whole.

On the photo the ligtbox with Dream about Warsaw, together with quite recognizable, from the pol-art perspective, works around.

%d bloggers like this: