ŻarTY

 

 

Kwiecień, najokrutniejszy z miesięcy, maj raźnie dotrzymuje mu kroku. Żarty. Uśmiecham się, u ciebie pojawia się perlisty śmiech. A potem nadchodzi wieczór. Słowo pęka jak łupina, albo jak księżyc. Jest Żar i Ty.
Rano to co między nami, nic tak znowu serio, żarty. Aż do czasu, kiedy słowo znowu dojrzeje i pęknie.

 

Pleasant Tries

 

April, the cruellest month, May keeping up the pace. Jokes and pleasantries. I’m smiling, your rippling laughter appears. And then the evening comes. The word bursts like a shell, or like the moon. There are some pleasant tries with you.
In the morning, the thing between us, nothing serious, just pleasantries. Until the time the word ripens and bursts again.

%d bloggers like this: