Wdech

 

 

.. a potem robisz wdech i myśli przepływają w tętnicach, to, co dookoła ma znany kształt, złożony z tego co do czego masz pewność, tego w co wątpisz, tego co lubisz, tego przed czym uciekasz, tego czego oczekujesz. Wszystko jest takie same, zamknięte w łańcuchu przyczyn i skutków i kolejnych skutków, które jak tafla lodu pokrywają cały twój świat. Jest światło, jest cień rzucony, przestrzeń, ruch, konsekwencje. Zapala się niewidzialne światło ostrzegawcze, że wszystko zaraz zniknie, powietrze spokojnie wypływa z ciebie w znanym rytmie. I potem, na moment między wydechem, a, czujesz, że opadasz bezgłośnie w wykładanej złotym pluszem przestrzeni, ledwie widocznej na granicy zdarzeń. A potem robisz wdech i myśli przepływają w tętnicach, to, co dookoła ma znany kształt, złożony z tego co do czego masz pewność, tego w co wątpisz, tego co lubisz, tego przed czym uciekasz, tego czego oczekujesz. Wszystko jest takie same, zamknięte w łańcuchu przyczyn i skutków i kolejnych skutków, które jak tafla lodu pokrywają cały twój świat. Jest światło, jest cień rzucony, przestrzeń, ruch, konsekwencje. Zapala się niewidzialne światło ostrzegawcze, że wszystko zaraz zniknie, powietrze spokojnie wypływa z ciebie w znanym rytmie. I potem, na moment między wydechem, a, czujesz, że opadasz bezgłośnie w wykładanej złotym pluszem przestrzeni, ledwie widocznej na granicy zdarzeń. A potem robisz wdech…

 

Breathing in

 

..And then you breathe in and thoughts flow through your arteries, that what is around has known shape, composed of what you are sure about, what you doubt about, what you like, what you run away from, what you expect. All is the same, closed in a chain of cause and effect and further effect, that covers your world like sheet of ice. There’s light, a shadow cast, space, movement, consequences. Invisible warning light signals that all is about to vanish, the air slowly comes out of you in a known pattern. And then, moment between breathing out and, you freefall into space padded with golden velvet, one barely visible on the edge of events. And then you breathe in and thoughts flow through your arteries, that what is around has known shape, composed of what you are sure about, what you doubt about, what you like, what you run away from, what you expect. All is the same, closed in a chain of cause and effect and further effect, that covers your world like sheet of ice. There’s light, a shadow cast, space, movement, consequences. Invisible warning light signals that all is about to vanish, the air slowly comes out of you in a known pattern. And then, moment between breathing out and, you freefall into space padded with golden velvet, one barely visible on the edge of events. And then you breathe in..

%d bloggers like this: