Przedmiot zmysłowy

 

przedmiotzmyslowy

 

Jest wszędzie, tak jak powietrze. O ile jednak od powietrza możemy się na chwilę uwolnić, wstrzymać oddech, to od przedmiotów zmysłowych wytchnienia nie ma.
Jego wskazaniu na konkretnym przykładzie towarzyszy cały zbiór możliwości, które się nie dokonały, balony form, które nie zostały nadmuchane, a o których można sobie tylko wyobrażać jakie to by nie były, tzn. że inne niż ten dokładnie kształt. Ogólne pojęcie zostaje sklejone ze szczegółowym przedstawieniem, a dookoła wibruje fatamorgana innych form, które nie powstały, a były równie uprawnione do zaistnienia. Jest to więc praca o cudzie przypisania znaczenia, “to znaczy tamto”, kółko oznacza kobietę, trójkąt mężczyznę, a tekst obleczony w bordowy aksamit reprezentuje przedmiot zmysłowy.
A jeśli tu jest przedmiot zmysłowy, wypada spytać gdzie podziewa się przedmiot zmyślony?

 

Sensual object

 

It is everywhere, just like the air. Yet if we can be free from air for a moment, hold the breath, the sensual objects are inescapable.
Pointing the one on a particular example is accompanied by a set of possibilities that did not emerge instead, balloons of form not blown up, of which one can only imagine how would they appear, i.e. other than in this exact shape. General concept is glued together with specific representation, and air around vibrates with a Fata Morgana of other forms that didn’t come into being, but were equally entitled to appear. It is a work about the miracle of assigning meaning, “this means that”, circle means woman, triangle means man, text wrapped in claret velvet represents a sensual object.

And if the sensual object is here, it would be good to ask where is the made-up object?

%d bloggers like this: